Svenska makeupmärket FÄRG väljer äkthet före retusch

Svenska makeupmärket FÄRG väljer äkthet före retusch
Grunden hos makeupmärket FÄRG har alltid handlat om äkthet. Därför väljer FÄRG att, från och med nu, i sin sminkreklam visa upp sina modeller på det sätt som modellerna faktiskt ser ut i verkligheten. Även om de har ojämnheter i hyn eller andra så kallade ”imperfektioner”, som normalt sett skulle ha korrigerats med retusch – så får det vara kvar – för att visa verkligheten. Det är också ett sätt för FÄRG att på ett ärligt sätt visa att produkterna verkligen håller den kvalitet och funktion som utlovas – en ärlighet som de tror att kunderna verkligen kommer att uppskatta. Den enda efterbearbetning som görs på bilderna är beskärning och ibland en korrigering av ljus-/färgbalans så att slutbilden blir så lik verkligheten som möjligt.

Birgitta Lagerholm, FÄRGs vd, har varit mentor för kvinnor i många år och sett hur många av dem har mått dåligt av att alltid mäta sig emot skönhetsbranschens tillrättalagda perfektion. Något som till stor del skapas av en alltför överdriven retuschering. Hon anser att det nu är FÄRGs uppgift att hjälpa till och motverka det här och istället boosta kvinnors självkänsla genom att visa upp modellerna på ett ärligt sätt.

Vanliga människor som modeller
FÄRG har också gått mer ifrån att använda rena fotomodeller till att använda mer vanliga, härliga personer i blandade åldrar som modeller i marknadsföringen – även det är ett led i att, från FÄRGs sida, arbeta för att stärka kvinnors självkänsla och bidra till något positivt i samhället.

FÄRGs vd, Birgitta Lagerholm säger:
“Äkthet är verkligen ett kärnvärde för mig som person och jag älskar våra nya bilder som visar upp verkligheten som den är. Och det faktum att vi har gått ifrån att använda renodlade fotomodeller till att använda mer vanliga personer känns jätteinspirerande. Äntligen känns det som att FÄRG har hamnat rätt i sitt sätt att kommunicera. Även om vi arbetar i skönhetsbranschen så kan vi fortfarande ta ansvar och vi SKA göra det.”