METODIK & STUDIESÄTT

Vi jobbar både med webinarium och distansstudier där du får förbereda de uppgifter vi sedan går igenom när vi träffas i en workshop. Under dessa kommer du både att lyssna till föreläsningar men också jobba ihop med dina klasskamrater i diskussionsövningar som du sedan redovisar och får återkoppling på. 

PERSONLIGA MENTORER

På FÄRG Business Academy är våra mentorers personliga coaching av dig det som vi bedömer som viktigast och mest värdefullt. Du gör dina uppgifter via vår onlineportal och får sedan feedback på dem via telefon eller Skype så att du lätt kan korrigera eventuella tankevurpor och komma vidare mot ditt mål. Läs mer här.

VAD ÄR DITT ANSVAR?

Vårt jobb är att förbereda en utbildning som leder dig in företagandet på absolut bästa sätt. För att det ska bli verklighet så behöver du ta ditt ansvar plugga in de kunskaper vi erbjuder, göra våra uppgifter noggrant och sedan återkoppla med dessa så att vi kan ge dig din personliga feedback. Det är då det kommer att bli riktigt bra!